Internetowe Ebooki On-Line - Warunki używania

Spis treści

Rozdział 1

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i serwisem internetowym o nazwie "Internetowe Ebooki On-Line" dalej w skrócie nazywanym "Internetowe Ebooki On-Line". Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami obowiązującymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

Rozdział 2

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. "Internetowe Ebooki On-Line" może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Rozdział 3

"Internetowe Ebooki On-Line" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez "Internetowe Ebooki On-Line", a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. "Internetowe Ebooki On-Line" nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez "Internetowe Ebooki On-Line". Udostępnianie informacji nie oznacza, że "Internetowe Ebooki On-Line" udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Rozdział 4

"Internetowe Ebooki On-Line" nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do "Internetowe Ebooki On-Line" uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do "Internetowe Ebooki On-Line" jest równoznaczne z udzieleniem "Internetowe Ebooki On-Line" nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. "Internetowe Ebooki On-Line" ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do "Internetowe Ebooki On-Line" w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.ebooki.busines.com.pl nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.ebooki.busines.com.pl uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.ebooki.busines.com.pl uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

---

Więcej elektronicznych publikacji o podobnej tematyce na:
Świat Ebooki - Pobierz On-line - Antykwariat Ebooki

RTV EURO AGD - Sklep internetowy z elektroniką użytkową

---

--- Ebooki On-line Książki cyfrowe ---

Ebooki w różnych kategoriach tematycznych (rozwój osobisty i sukces, motywacja i osiąganie celów, pieniądze, finanse osobiste, gpw, forex inwestycje, e-biznes, własna firma, negocjacje i sprzedaż, perswazja, psychologia, praca i kariera, zarządzanie, szybkie czytanie i nauka, języki obce, jak napisać książkę, relacje i związki, dla rodziców, 18+, zdrowie i wygląd, odchudzanie i diety, religia).

<<< Busines On-line >>>